9.1 Fantastisch!

Fantasie is de verbeeldingskracht. Kinderen hebben vaak heel veel fantasie. Met verbeeldingskracht kunnen we ons inleven in situaties en dingen of mensen bedenken die helemaal niet bestaan. Of misschien toch wel, maar dan is het niet bewezen. Onze verbeeldingskracht is in principe onbegrensd. Het maakt het denken flexibel. Creativiteit speelt een belangrijke rol bij fantasie. In onze hersenen worden allerlei verbindingen gemaakt, hoe sneller dat gaat, hoe sneller de fantasie gaat. Of neemt de werkelijkheid gewoon een loopje met ons?

In deze Kleur op school gaan we die zoektocht aan met de kinderen. Wat is fantasie? En vooral wat betekent fantasie voor ons?

Ouderbrief

Spiritizer Joan Miro (pdf)

Spiritizer Joan Miro (webpagina)

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8