Offerfeest

Op 1 september 2017 vieren moslims het Offerfeest. Het is het slot van de hadj, de bedevaart naar Mekka. Surinamers noemen het ‘Id-ul-adha’, Marokkanen ‘Aïd el kebir’ en Turken ‘Kurban Bayrami’. Wij gebruiken de term Offerfeest.

Het Offer feest wordt gevierd in de laatste maand van het islamitische jaar. In die maand vindt de pelgrimstocht (hadj of bedevaart) naar Mekka plaats. De pelgrims slachten op de tiende dag van de hadj een off er-dier. Moslims over de hele wereld slachten dan ook een offer-dier omdat ze zich verbonden voelen met de pelgrims en de islamitische gemeenschap.

Ze vieren het feest ter ere van Ibrahim/Abraham, die bereid was vanuit zijn liefde voor God/Allah het dierbaarste wat hij op aarde bezat te offeren: zijn zoon Ismaël.

Informatie Offerfeest (pdf)

Groep 1-4 Les 1 Blij en dankbaar zijn

Groep 1-4 Les 2 Ik ben dankbaar, want …

Groep 5-8 Les 1 Iets of jezelf opofferen

Groep 5-8 Les 2 Het dierenoffer

Offerfeest samen vieren (pdf)

Links Offerfeest